Komorní

Písecké nálady pro klavír (1969)                                                                    14´

Valašské invence pro hoboj, klarinet a fagot (1973)                                       13´

Tónomalby – cyklus klavírních skladeb (1981)                                               13´

Dechový kvintet (1983)                                                                                   11´

Tři črty pro flétnu a klavír (1984)                                                                      9´

Tři skici pro varhany (1984)                                                                           14´

Sonáta pro klavír č. 1 (1987)                                                                         14´

Vánoční svita z koled evropských národů pro dechové trio

a bicí nástroje (1991)                                                                                    12´

Dvě nokturna pro kytaru sólo "Vzpomínky na Mikulov" (1993)                       9´

Čtyři obrazy pro dechové trio (1994)                                                             14´

Smyčcový kvartet (1994)                                                                              18´

Letovické dialogy pro klarinet a klavír (1995)                                                12´

Meditace pro klavír /3/ (1996)                                                                         9´

Preludia pro klavír /4/ (1996)                                                                           7´

Romantické zpěvy pro klavír Petrof (1999)                                                     8´

Sonáta pro klavír č. 2 "Ludmila" (2002)                                                         17´

Preludium pro klavír HEDA (2002)                                                                  3´

Klavírní meditace nad obrazy mistra J. M. Minaříka (2005)                          22´

Jazz-classic suite for three - klavír, klarinet, violoncello (2005-2006)                 

(Bilbao blues, Waltz, Ragtime)                                                                      16´

Sonáta rustica pro klavír č. 3 (2006)                                                              16´

Jazzová preludia pro klavír I. /8/ (2006)                                                         13´

Sonáta pro klavír č. 4 (2007)                                                                          16´

Svratka. Fantazie pro klavír na čtyři ruce (2007)                                            13´

Jazzová preludia pro klavír II. /8/ (2007)                                                         25´

Sonáta pro klavír č. 5 - jednovětá (2007)                                                        12´

Smyčcový kvartet č. 2 "Moravský" - jednovětý (2009)                                     10´

Mikulovská rozjímání - klavírní cyklus 5 skladeb (2009)                                 18´

Černobílé mozaiky pro klavír - Fantazie a Píseň beze slov (2010)                   8´

Novogotické tance pro violoncello sólo /3/ (2010)                                            12´

Dvě kreace pro klarinet sólo (2010)                                                                  7´

Slovácké scherzo pro klavír (2011)                                                                   4´

Sonáta - fantazie pro klavír č. 6

podle obrazu Peggy Volejníčkové "Melodie" (2011)                                          8´

Dialog pro trombon a klavír (2012)                                                                    5´

Scherzo - Valse pro housle a klavír (2012)                                                        5´

Vzpomínky - Sonáta pro klavír č. 7 (2012)                                                      23´

Na slovenskou lidovou notu pro housle, violoncello a klavír (2012)                  8´

Slavnostní fanfáry pro žestě a tympány - 700 let Nového Jičína (2013)            1´

Rozmluvy nad obrazy A. Procházky - Klavírní svita /4/ (2013)                        13´

Brněnský Prométheus pro klavírní trio, keyboard a tamburinu (2013)             22´

Jazzová preludia pro klavír III. /8/ (2014)                                                         34´

Patrochova strécovská patrola, pochod pro 2 trpt, klavír a velký buben (2014)   4´

Dvě koncertní etudy pro klavír (2015)                                                               6´

Tři koncertní valčíky pro klavír (2015)                                                             14´

Brněnská golgota - fantazie pro klavír (2015)                                                    7´

Rožnovské pastorále pro housle a klavír (2015)                                                9´

Tři črty pro klavír (2015)                                                                                   12´

O věčné touze - romance pro klavír (2016)                                                       9´

Fantazie - Pastorále pro klavír (2016)                                                             14´

Sonáta pro housle a klavír (2017)                                                                    16´

Podtatranské ukolébavky pro varhany (2017)                                                  10´

Invence pro klarinet a klavír /3/ (2018)                                                             16´

Vlnění času - pro klavír (2018)                                                                          8´

Pálavské notokresby pro klavír /3/ (2018)                                                         8´

Jazz-classic koncert pro 2 klavíry /3/ (2019)                                                    23´