Životopis

Curriculum  vitae

Jan Šimíček (1942), klavírista, skladatel, aranžér a jazzman se narodil v Hustopečích nad Bečvou v rodině varhaníka a ředitele kůru Františka Šimíčka. Osmiletou střední školu a Hudební školu navštěvoval v Novém Jičíně. V letech 1957-1963 studoval na ostravské konzervatoři (klavír u prof. Hedy Stonavské) a na JAMU v Brně v letech 1963-1967 (u prof. Františka Schäfera a Otakara Vondrovice).

V roce 1965 získal na mezinárodní Smetanovské klavírní soutěži v Hradci Králové 2. cenu. V letech 1968-1971 působil jako lektor klavírní hry na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1971-1981 pracoval v královéhradeckém rozhlase jako hudební redaktor, dramaturg a režisér a od roku 1981-2004 v Českém rozhlase Brno. Jeho symfonická, komorní, sborová a instruktivní tvorba obsahuje na 100 titulů. V oblasti populární, jazzové a dechové hudby napsal na 80 skladeb. Některá díla provedla Státní filharmonie Brno, Filharmonie B. Martinů - Zlín, dále brněnské komorní orchestry, soubory a sólisté.

Několikrát koncertoval s našimi orchestry (Filharmonie B. Martinů, Filharmonie Hradec Králové, Brněnský komorní orchestr a Rozhlasový orchestr Studio Brno)

Od roku 1998 uskutečnil více jak 30 klavírních recitálů ve stylu "classic-jazz romantic". V roce 1998 vydal Český rozhlas Brno jeho CD s názvem Černobílé klávesy. Další CD vydalo Tonstudio Rajchman v Dolních Bojanovicích: Klavírní siesta (2005), Jazzové proměny (2012), Brněnský Prométheus (2013), Vánoční soirée (2016), Klavírní vyznání (2017), Slavné evergreeny (2019), Klavírní rozjímání (2022), Souznění - Orchestr Studio Brno a Jan Šimíček (2022).

Další aktivity:

Je spoluzakladatelem Jarního hudebního festivalu v Dolních Bojanovicích (1998).

Je duchovním otcem mezinárodní spolupráce B+B+B (rozhlasových společností z Brna, Bautzenu a Bratislavy), která se datuje od roku 1995, kdy se uskutečnil Radiomost - přímý přenos - u příležitosti Prix musical de Radio Brno.

Podílel se na přímých přenosech "Zámeckých koncertů" v rámci spolupráce mezi Českým rozhlasem Brno a Radio Niederösterreich.

Jako dramaturg Českého rozhlasu v Brně měl podíl na nahrávkách světové úrovně v podání Státní filharmonie Brno a jejich dirigentů Františka Jílka, Leoše Svárovského a Libora Peška.

Spolu s L. Čermákem - housle, M. Švajdou - violoncello, vytvořili v roce 2011 Trio Romantique.

Za spolupráci s JAMU v Brně získal v roce 1997 medaili u příležitosti 50 let Vysoké hudební školy.

V roce 1999 získal medaili u příležitosti 135 let firmy PETROF v Hradci Králové. Při této příležitosti premiéroval své "Romantické zpěvy pro klavír Petrof" a v den oslav jako prvý hrál na novém koncertním křídle, posvěceném králové-hradeckým biskupem Karlem Otčenáškem.

V roce 2004 mu byla udělena Cena Josefa Blahy University Velkomoravské fakulty strécovské za "celoživotní šíření lásky k hudbě, v jejích mnohočetných podobách, přímo i na vlnách Českého rozhlasu".

6. listopadu 2016 v Praze obdržel od Nadace život umělce a Intergramu cenu SENIOR PRIX 2016 za dlouholetou uměleckou činnost.

12. listopadu 2016 na zámku Slavkov obdržel Cenu Jihomoravského kraje za přínos v oblasti umění.