Orchestrální

Serenáda pro smyčcový orchestr (1982)                                                        16´

Koncert pro klavír a orchestr "Královéhradecký" (1985)

2 Pic, 2,2,2 – 4,4,3,1, -Ti, Bi, - Pf-solo - Archi                                                 22´

Svita rustica pro symfonický orchestr (1986)

2 Pic, 2,2,2- 4,3,3,1- Ti, Bi, Arp, Pf, - Archi                                                        19´

Zbojnický tanec (1988)

1/Pic,1,3,1 - 2,3,3,1, 2 Bi, Xyl, Basgit, Arp, - Archi                                             5´

Symfonie "Moravia" pro velký orchestr a sbor (1990)

/Prolog-Zpěvy-Slunovrat-Epilog/

2 Pic, 2,2,3 Cfg – 4,4,3,1, - Ti, Bi, Cel, Sil, 2Ar, - Chor /S,A,T,B/, - Archi           47´

Intermezzo (1991)

2,1,2,1,-2,3,3,1, - Bi, Timp, Basgit, Arp, - Archi                                                 7´

Komorní symfonie pro dechové kvinteto, smyčce a bicí nástroje (1992)

1,1,1,1, - 1,0,0,0, - Ti, Bi, Sil, - Archi                                                               22´

Budyšínské symfonické obrazy (1995)

/Ruiny kostela sv. Mikuláše-Hrad/

2 Pic,2,Ci ,2 Bcl, 2 Cfg, - 4,4,3,1, - Ti, Bi, Cel, Arp, - Pf, - Archi                        18´

 

GOTICKÉ KATEDRÁLY

(4 SYMFONICKÉ OBRAZY PRO VELKÝ ORCHESTR, SMÍŠENÝ SBOR A VARHANY)

"Remešská katedrála"  (1996)

3/Fl.pic/,2 Ci,3,3 Cfg, - 5,4,3,1, - Ti, Bi, Cel, - Org-solo, - Archi                            21´

"Barcelonská katedrála"  (1999)

2 Pic,2 Ci,2 Bcl,3 Cfg,- 4,4,3,1, - Ti, Bi, Cel, Arp, Org, - Chor /S,A,T,B/, - Archi    22´

"Kolín nad Rýnem katedrála" (2000)

2 Pic,2 Ci,2 Bcl,3 Cfg, -5,5,3,1,-Ti, Bi, Cel, Sil, Arp, Org, -Chor /S,A,T,B/, - Archi  28´

"Florentská katedrála - Santa Maria fiori" (2009)

2 (pic),2 (Ci),2, 2.Cf,-4,4,2,1,- Ti, Bi, Cel, Arp, Org, Chor /S,A,T,B/, - Archi            31´


Romance a Pastorále "Luhačovické léto" pro hoboj a smyčce (2001)                15´

Hry barev a stínů pro kytaru a smyčce (2001)                                                      8´

Bojanovské obrázky malované pro smyčcový orchestr (2001)                            11´

Metamorfózy pro klavír a komorní orchestr (2002)

1,1,1/Bcl/,1-1,1,0,0, - Baskytar, Bi, Pf-solo, - Archi                                                12´

Jazz-Classic Symphony pro symfonický orchestr, Big band a klavír (2004)

2,2,2,2,/Cf/- 3,3,2,1, - Archi, Pf-solo, Bi-B. band Es 2, B 2, Es Bar. sax., 4trb, 4trbn, kyt, basgit. Bi,                                                                                                 42´

Concertino pro cimbál, smyčce a bicí nástroje (2004)                                      14´

Svatováclavské vigilie pro soprán, trubku, smyčcový orchestr a zvony (2005)      15´

Svatováclavská vigilie II pro sbor, orchestr a varhany (2006)

2,2,2,/Bcl/,1 – 2,3,2,1, - Ti, Bi, Camp, Org, - Chor /S,A,T,B/, - Archi                       13´

"Ejhle skladatel" aneb bacchanale stréca Křapíka (2008)

0,0,1,0 - 0,1,0,0, Pf. Bi, - Archi                                                                       16´

"Rozjímání" - Studie pro 22 smyčcových nástrojů sólo (2010)                          20´

Concertino pro klarinet a smyčce (2012)                                                        15´

Koncert pro klavír a orchestr č. 2 (2014)

2,2 (cor. ingl) 2,2 - 2,2,2,0, - Ti, Bi, Marimb, Camp, - Archi                                     33´

VÁNOČNÍ SOIRÉE pro komorní orchestr, sbor a bicí nástroje (2015)

(české, moravské a světové koledy a melodie) 

2,2,1,1,-2,2,2,0, Pf I, II, Bi, Cemb, Chor /S,A,T,B/, - Archi                                      46´

Ave Maria pro smyčce (2016)                                                                         5´

SFINGA - Hudební freska pro velký symfonický orchestr, sóla, ženský a míšený sbor a bicí nástroje  (2015 - 2018)

I. SEN                                                                                                        10´

Fl sólo, Alt sólo, Vcl sólo, Arpa I, II, Vibraf, Marim, Bi, Syntez

II. PROBOUZENÍ                                                                                         12´

Fl sólo, Alt sólo, Arpa I, II, Vibr, Marim, Bi, - Archi

III. PYRAMIDY                                                                                            14´

2,2,2,2Cf,-4,4,3,1, Timp, Bi, Camp, Campane, Chor /T,B/, - Archi

IV. PRŮVOD A POSVÁTNÝ TANEC CHRÁMOVÝCH KNĚŽEK                        10´

2 (Cor ingl) 0,0,- 0,0,0,0, Vibr, Marim, Bi, Arpa I, II, Mezsopr. sólo, Chor /S,A/, - Archi

V. CHRÁM KRÁLOVNY HATŠEPSUT                                                           15´

2,2 (Cor ingl) 2,2Cf-4,4,3,1, Timp, Bi, Camp, Campane, Sopr. sólo, Chor /S,A,T,B/, - Archi

VI. VÁLEČNÁ VŘAVA                                                                                  17´

2,2,2,2Cf-4,4,3,1, Timp, Bi, Camp, Campane, Bi, Chor /T,B/, Synt, - Archi

VII. EPILOG                                                                                                22´

2,2,2 (Cor ingl) 2Cf-4,4,3,1, Timp, Bi, Arpa I, II, Chor /S,A,T,B/, - Archi