Orchestrální

 
Serenáda pro smyčcový orchestr (1982)                                                      16´
 
Koncert pro klavír a orchestr "Královéhradecký" (1985)
2 Pic, 2,2,2 – 4,4,3,1, -Ti, Bi, - Pf-solo - Archi                                              22´
 
Svita rustica pro symfonický orchestr (1986)
2 Pic, 2,2,2- 4,3,3,1- Ti, Bi, Arp, Pf, - Archi                                                  19´
 
Zbojnický tanec (1988)
1/Pic,1,3,1 - 2,3,3,1, 2 Bi, Xyl, Basgit, Arp, - Archi                                         5´
 
Symfonie "Moravia" pro velký orchestr a sbor (1990)
/Prolog-Zpěvy-Slunovrat-Epilog/
2 Pic, 2,2,3 Cfg – 4,4,3,1, - Ti, Bi, Cel, Sil, 2Ar, - Chor /S,A,T,B/, - Archi         47´
 
Intermezzo (1991)
2,1,2,1,-2,3,3,1, - Bi, Timp, Basgit, Arp, - Archi                                             7´
 
Komorní symfonie pro dechové kvinteto, smyčce a bicí nástroje (1992)
1,1,1,1, - 1,0,0,0, - Ti, Bi, Sil, - Archi                                                          22´
 
Budyšínské symfonické obrazy (1995)
/Ruiny kostela sv. Mikuláše-Hrad/
2 Pic,2,Ci ,2 Bcl, 2 Cfg, - 4,4,3,1, - Ti, Bi, Cel, Arp, - Pf, - Archi                     18´
 
GOTICKÉ KATEDRÁLY
(4 SYMFONICKÉ OBRAZY PRO VELKÝ ORCHESTR, SMÍŠENÝ SBOR A VARHANY)
"Remešská katedrála"  (1996)
3/Fl.pic/,2 Ci,3,3 Cfg, - 5,4,3,1, - Ti, Bi, Cel, - Org-solo, - Archi                     21´
"Barcelonská katedrála"  (1999)
2 Pic,2 Ci,2 Bcl,3 Cfg,- 4,4,3,1, - Ti, Bi, Cel, Arp, Org, - Chor /S,A,T,B/,
- Archi                                                                                                      22´
"Kolín nad Rýnem katedrála" (2000)
2 Pic,2 Ci,2 Bcl,3 Cfg, -5,5,3,1,-Ti, Bi, Cel, Sil, Arp, Org, -Chor /S,A,T,B/, 
- Archi                                                                                                      28´
"Florentská katedrála - Santa Maria fiori" (2009)
2 (pic),2 (Ci),2, 2.Cf,-4,4,2,1,- Ti, Bi, Cel, Arp, Org, Chor /S,A,T,B/, - Archi    31´
 
Romance a Pastorále "Luhačovické léto" pro hoboj a smyčce (2001)              15´
 
Hry barev a stínů pro kytaru a smyčce (2001)                                               8´
 
Bojanovské obrázky malované pro smyčcový orchestr (2001)                        11´
 
Metamorfózy pro klavír a komorní orchestr (2002)
1,1,1/Bcl/,1-1,1,0,0, - Baskytar, Bi, Pf-solo, - Archi                                      12´
 
Jazz-Classic Symphony pro symfonický orchestr, Big band a klavír (2004)
2,2,2,2,/Cf/- 3,3,2,1, - Archi, Pf-solo, Bi-B. band Es 2, B 2, Es Bar. sax., 
4trb, 4trbn, kyt, basgit. Bi,                                                                         42´
 
Concertino pro cimbál, smyčce a bicí nástroje (2004)                                   14´
 
Svatováclavské vigilie pro soprán, trubku, smyčcový orchestr a zvony (2005) 15´
 
Svatováclavská vigilie II pro sbor, orchestr a varhany (2006)
2,2,2,/Bcl/,1 – 2,3,2,1, - Ti, Bi, Camp, Org, - Chor /S,A,T,B/, - Archi             13´
 
"Ejhle skladatel" aneb bacchanale stréca Křapíka (2008)
0,0,1,0 - 0,1,0,0, Pf. Bi, - Archi                                                                  16´
 
"Rozjímání" - Studie pro 22 smyčcových nástrojů sólo (2010)                       20´
 
Concertino pro klarinet a smyčce (2012)                                                     15´
 
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 (2014)
2,2 (cor. ingl) 2,2 - 2,2,2,0, - Ti, Bi, Marimb, Camp, - Archi                          33´
 
VÁNOČNÍ SOIRÉE pro komorní orchestr, sbor a bicí nástroje (2015)
(české, moravské a světové koledy a melodie) 
2,2,1,1,-2,2,2,0, Pf I, II, Bi, Cemb, Chor /S,A,T,B/, - Archi                            46´
 
Ave Maria pro smyčce (2016)                                                                       

 

SFINGA
- Hudební freska pro velký symfonický orchestr, sóla, ženský a smíšený sbor
a bicí nástroje  (2015 - 2018)
I. SEN
Fl sólo, Alt sólo, Vcl sólo, Arpa I, II, Vibraf, Marim, Bi, Syntez                        10´
II. PROBOUZENÍ
Fl sólo, Alt sólo, Arpa I, II, Vibr, Marim, Bi, - Archi                                        12´
III. PYRAMIDY
2,2,2,2Cf,-4,4,3,1, Timp, Bi, Camp, Campane, Chor /T,B/, - Archi                  14´
IV. PRŮVOD A POSVÁTNÝ TANEC CHRÁMOVÝCH KNĚŽEK
2 (Cor ingl) 0,0,- 0,0,0,0, Vibr, Marim, Bi, Arpa I, II, Mezsopr. sólo, 
Chor /S,A/, - Archi                                                                                                           10´
V. CHRÁM KRÁLOVNY HATŠEPSUT
2,2 (Cor ingl) 2,2Cf-4,4,3,1, Timp, Bi, Camp, Campane, Sopr. sólo, 
Chor /S,A,T,B/, - Archi                                                                                                     15´
VI. VÁLEČNÁ VŘAVA
2,2,2,2Cf-4,4,3,1, Timp, Bi, Camp, Campane, Bi, Chor /T,B/, Synt, - Archi      17´
VII. EPILOG
2,2,2 (Cor ingl) 2Cf-4,4,3,1, Timp, Bi, Arpa I, II, Chor /S,A,T,B/, - Archi         22´
 
Symfonie č. 4 "Podzimní" /jednovětá/ (2019)                                               15´
2,2,2,2 /Cfg/ - 4,3,2,1 - Timp, Vibr, Marim, Cel, Arpa, - Archi 
 
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 (2020) 
2,2,2,1,- 2,2,2,1,- Timp, Camp, Bi, - Archi - Piano sólo                                 35´
I. Con energia
II. Moderato
III. Con vivezzo