Vokální a sborová

Hej, Jano - pro ženský sbor a klavír na text M. Šimíčkové (1969)                       5´

Motýlí sonatina pro dívčí sbor a klavír na text Fr. Navary (1973)                         7´

Čtyři písně na slova české lidové poezie pro střední hlas a klavír (1975)             8´

Poslední dopis - pro sólo, dívčí sbor a klavír na text Fr. Navary (1976)                6´

Pojď se mnou člověče - tři smíšené sbory na texty J. Slabého (1978)              11´

Hřeji se dechem domova - pro dívčí sbor a flétnu na text J. Slabého (1981)        4´

Tři madrigaly pro ženský sbor na básně J. Seiferta (1983)                                8´

Tři zpěvy pro střední hlas a varhany na básně B. Schovancové (1997)               8´

Vokalíza - pro smíšený sbor a smyčcové kvarteto (2008)                                 9´

Zdravice pro smíšený sbor (sboru Ondráš k 60. výročí) (2011)                          2´

Prosba - pro smíšený sbor na staroslověnský text (2012)                                3´

Ej, moja maměnko

balada pro alt sólo a smíšený sbor na text M. Šimíčkové (2014)                       5´

Žalm 67 na latinský text pro ženský sbor, varhany a bicí nástroje (2016)          10´