Vokální a sborová

 
Hej, Jano - pro ženský sbor a klavír na text M. Šimíčkové (1969)                   5´
 
Motýlí sonatina pro dívčí sbor a klavír na text Fr. Navary (1973)                     7´
 
Čtyři písně na slova české lidové poezie pro střední hlas a klavír (1975)         8´
 
Poslední dopis - pro sólo, dívčí sbor a klavír na text Fr. Navary (1976)            6´
 
Pojď se mnou člověče - tři smíšené sbory na texty J. Slabého (1978)            11´
 
Hřeji se dechem domova - pro dívčí sbor a flétnu na text J. Slabého (1981)    4´
 
Tři madrigaly pro ženský sbor na básně J. Seiferta (1983)                             8´
 
Tři zpěvy pro střední hlas a varhany na básně B. Schovancové (1997)            8´
 
Vokalíza - pro smíšený sbor a smyčcové kvarteto (2008)                               9´
 
Zdravice pro smíšený sbor (sboru Ondráš k 60. výročí) (2011)                       2´
 
Prosba - pro smíšený sbor na staroslověnský text (2012)                              3´
 
Ej, moja maměnko
balada pro alt sólo a smíšený sbor na text M. Šimíčkové (2014)                     5´
 
Žalm 67 na latinský text pro ženský sbor, varhany a bicí nástroje (2016)      10´